“Onvrijheid blijft, wel meer interreligieuze samenwerking”

_DSC2202Ewoensdag 05 september 2018

“Dinsdag 4 september presenteerden Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Dennis de Jong (SP) het jaarrapport van de Intergroep Vrijheid van Godsdienst of Levensovertuiging van het Europees Parlement."

Dennis de Jong: ´Voor de EU is het van belang te erkennen dat in grote delen van de wereld overtuigingen en religies een grote rol spelen. Daarom pleiten we er in ons rapport voor dat de functie van de Speciaal Europese Gezant wordt versterkt. En dat hij ook wordt ondergebracht bij de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid die tevens Vice-Voorzitter van de Europese Commissie is”, aldus Dennis de Jong

“Zonder afbreuk te doen aan het seculiere karakter van het Europese buitenlandse beleid, moeten we niet bang zijn de waarde te erkennen van bewegingen die gestoeld zijn op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging bij de strijd om een menswaardig bestaan. Te vaak wordt godsdienstvrijheid gezien als individueel recht, maar juist het recht om samen met anderen je godsdienst of levensovertuiging te beleven, verdient veel meer erkenning en waardering´.

Samenwerking

Europarlementariër Peter van Dalen benadrukt dat “ leiders van religieuze groepen in verschillende landen vaker bij elkaar komen voor samenwerking en onderling begrip. Er zijn dus tekenen van hoop en verbetering op het gebied van de vrijheid van godsdienst en overtuiging”  Hij vervolgt: “Zoals samenwerkende Moslims en Christenen in Nigeria, en bepaalde groepen in Myanmar. Hoewel de vervolging van de Rohingya´s in dat land nog steeds een schandvlek vormt.”, aldusVan Dalen”

Mensenrechten

Het rapport bestaat uit een algemeen deel met beleidsaanbevelingen en ideeën voor acties in landen waar de EU het verschil kan maken. Daarover zal de EP-Intergroep nauw contact blijven houden met de Europese Dienst voor Extern Optreden. Ook zijn in een Bijlage bij het rapport de onderzoeksresultaten opgenomen waaraan een consortium van wetenschappers heeft gewerkt en die de basis vormden voor de beleidsaanbevelingen.

Na de lancering in het Europees Parlement op 4 september, zal Dennis de Jong het rapport op 5 september ook presenteren aan de Groep Rechten van de Mens (COHOM) van de Raad, waarbij alle lidstaten vertegenwoordigd zullen zijn. Peter van Dalen blijft oproepen in zijn netwerk en zijn contacten, ook buiten Europa, tot het komen van meer vrijheid van godsdienst. “Landen zoals Pakistan, Egypte, Saudi-Arabië en China blijven helaas voortdurende aandacht opeisen van de EU. De situatie van de mensenrechten en godsdienstvrijheid is er alarmerend, daarin kunnen en mogen we niet berusten.”

Labels
Harderwijk

« Terug