Nieuws

Nieuws met label 'Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Maltese jacht op trekvogels moet stoppen

Kiekendiefvrijdag 21 april 2017 "Verschrikkelijk dat trekvogels die naar Europa terugkeren om te broeden worden afgeschoten op Malta, dit moet onmiddellijk stoppen", dat stelt Europarlementariër Peter van Dalen. Hij ondertekende samen met 29 collega's een brandbrief aan de Maltese staatssecretaris. Het initiatief voor de brief kwam van Anja Hazekamp (PvdD), maar wordt gesteund door Europarlementariërs uit alle fracties. In de brief wordt de Maltese regering opgeroepen deze voorjaarsjacht te sluiten. Deze voorjaarsjacht is juist deze week weer van start is gegaan op het eiland. lees verder
Labels
Eurofractie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Join hands for climate change!

co2woensdag 23 november 2016 Bijdrage van Peter van Dalen, debat uitkomsten klimaattop Marrakesh

He´s got the whole world in his hands. Dat lied gaat over God die de wereld in Zijn hand houdt. Hij heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om goed voor zijn Schepping te zorgen. Ik hoop en bid dat aankomend president Trump dat ook nadrukkelijk zal beseffen. lees verder
Labels
Eurofractie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Stop sloop zeeschepen op stranden in Azië!

Shipbreakingdinsdag 25 oktober 2016 "Zeeschepen uit Europa worden nog steeds illegaal gesloopt op de kusten van landen als Bangladesh en India. Dit gebeurt onder levensgevaarlijke omstandigheden voor mens en milieu. Dit moet stoppen!", aldus Europarlementatiër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP). Hij heeft samen met collega’s de Europese Commissie om opheldering gevraagd. lees verder
Labels
Eurofractie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid
Transport

Uitstootnormen dieselwagens helaas opgerekt

1200px-Exhaustdonderdag 04 februari 2016 " De autolobby heeft zijn werk weer gedaan", dat concludeerde Peter van Dalen woensdag in Straatsburg. Het Europees Parlement stemde in met een slap pakket maatregelen voor nieuwe dieselauto´s. Hierdoor blijft het nog tot 2021 mogelijk de uitstootnorm te overschrijden. Zelfs tot wel 2.1x de norm! Van Dalen: "Na het Volkswagen schandaal schreeuwde het hele Europees Parlement om krachtige maatregelen, maar inmiddels hangt de meerderheid al weer aan de rem.
Consument en milieu hebben het nakijken." lees verder
Labels
Eurofractie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Herhaal stresstest kerncentrales elke 5 jaar

Doelwoensdag 03 februari 2016 "Europa moet kerncentrales elke 5 jaar aan een stresstest onderwerpen", dat stelt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP). De afgelopen tijd vonden er veel incidenten plaats in de Belgische kerncentrales van Doel en Tihange. "Het oplapwerk van de Belgen vind ik onvoldoende geruststellend. Zeker nu is besloten de centrales langer open te houden, is een uitgebreide test noodzakelijk. Ook elders in Europa worden incidenten gemeld, zoals in Frankrijk. Het milieu en de volksgezondheid mogen absoluut geen risico lopen. Hoog tijd dus om de stresstest te herhalen!" aldus van Dalen. lees verder
Labels
Eurofractie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid