Gemengde gevoelens bij akkoord over pulsvisserij

IMG_4016
Peter van dalen_profielfoto
Blog by Peter van Dalen on February 14, 2019 at 1:16 PM

Gemengde gevoelens bij akkoord over pulsvisserij

Dit is het maximaal haalbare voor dit moment, de deur naar de toekomst is niet dicht.  Als enige Nederlandse Europarlementariër zat ik bij de onderhandelingen in Straatsburg over de pulsvisserij. Er is een akkoord bereikt in de Triloog met een voor ons maximaal haalbaar resultaat. De transitieperiode is tot 1 juli 2021 en er blijven mogelijkheden voor pulskotters om – op grond van onderzoek – te blijven vissen. 

Formeel zat ik bij de besloten onderhandelingen namens zijn fractie, de ECR, en moest ik mij houden aan het EP-mandaat dat uitgaat van een direct, volledig pulsverbod. Dit mandaat was eerst totaalverbod per direct, maar omdat hij een aantal andere EP fracties heeft kunnen meekrijgen, is het  EP mandaat uiteindelijk 1/7/2021 geworden i.p.v. totaalverbod per direct. Raad en Commissie gingen hiermee akkoord.

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld het ICES-rapport) heeft het volgende aangetoond: pulskorvisserij is een zeer milieuvriendelijke en selectieve vismethode is.  Het CO2 gebruik wordt met tientallen procenten teruggebracht. Zo ook het brandstofgebruik van de schepen, want het trekken van kettingen over de zeebodem is voorbij. Ook wordt juist die vis gevangen die men wil: sterke reductie dus van ongewenste bijvangsten.

De waarheid is dat geen visserijmethode zo goed onderzocht is als de pulsvisserij. Jarenlang hebben schepen uit Nederland, België en Duitsland meegewerkt aan het verzamelen van ontelbare gegevens. Tientallen Nederlandse schepen kregen legaal en met instemming van alle Lidstaten ontheffing om te kunnen pulsen. ICES concludeerde dan ook onlangs: de pulsvisserij is aantoonbaar beter dan de bestaande vangstmethoden.

Uitkomst triloog

Er is nu het volgende afgesproken, door de onderhandelaars bij de Triloog: Er is een transitieperiode tot 1 juli 2021. Zodra de verordening (wet) in werking treedt (waarschijnlijk per 1 juni a.s.) is het vanaf dat moment mogelijk voor 6 kotters per onderzoeksproject om te (blijven) pulsen. Er komen geen nieuwe vergunningen beschikbaar tijdens de transitieperiode. Dit betekent a contrario dat de bestaande vergunningen blijven gelden zolang die niet aflopen tijdens de transitieperiode. Dit betekent dat 5% van de commerciële kotters en de 22 kotters die nu al op grond van een onderzoeksartikel vissen, kunnen blijven pulsen. En als dat onderzoek er positief uitziet, kan de Commissie met een (nieuw) voorstel komen. 

En nu verder?

Het onderhandelen is nog niet helemaal voorbij. Van Dalen: “Het voorstel van de Triloog moet ook worden goedgekeurd door de Europese Raad (met meerderheid) en door het Europees Parlement (met meerderheid). Het EP gaat dit hoogstwaarschijnlijk behandelen in de plenaire vergaderingen van 25-28 maart. Het is niet zeker dat het voorstel het gaat halen in het EP. Er zijn namelijk Europarlementariërs die een zeer korte transitieperiode willen en daarom overwegen om als fractie een amendement in te dienen. Echter als zo’n amendement wordt aangenomen, en dus het Triloog-resultaat weer op losse schroeven komt te staan, vervalt dit huidige politieke akkoord en kan de visserijsector doorgaan binnen de huidige bestaande afspraken.”

Peter van Dalen heeft gemengde gevoelens bij het akkoord: “Wij, maar ook de sector en de Nederlandse overheid hebben gezwoegd om het tij te keren en dat is deels gelukt: er is een ruime transitieperiode, een deur blijft geopend voor onderzoek alsook voor een eventueel nieuw voorstel.”

 

 

Share this post!