Goedkeuring Italiaanse ontwerpbegroting 2019

tour binnenplaats close
Peter van dalen_profielfoto
Blog by Peter van Dalen on April 5, 2019 at 6:37 PM

Goedkeuring Italiaanse ontwerpbegroting 2019

Tweede Kamer-lid Pieter Omtzigt heeft via de wet openbaarheid bestuur het document verkregen waarin de Commissie uitlegt hoe het tot haar beoordeling van de Italiaanse ontwerpbegroting voor 2019 is gekomen. Het document geeft aanleiding tot veel vragen. Vandaag heb ik enkele vragen ingediend bij de Europese Commissie. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.

1.        Kan de Commissie aangeven of ze voor de doorrekening van de Italiaanse ontwerpbegroting gebruik heeft gemaakt van eigen berekeningen, of ook van door de Italiaanse regering aangeleverde cijfers?

 

2.        Kan de Commissie precies aangeven op basis van welke onderdelen van de buitensporige tekortprocedure de Italiaanse ontwerpbegroting voor 2019 uiteindelijk na vrij beperkte aanpassingen alsnog is goedgekeurd, terwijl de afbouw van de staatsschuld in de ontwerpbegroting maar zeer beperkt is en tekortvermindering eerder door incidentele dan structurele maatregelen wordt bereikt?

 

Wat is het commentaar van de Commissie op de gevoelens van frustratie bij veel Nederlandse en andere burgers uit landen die hun overheidfinancien wel op orde hebben, terwijl een land als Italie er zelfs tijdens een economische opleving niet in slaagt de schuld te verminderen?

Share this post!