Vluchten naar Europa

Reddingsvesten
arjen porret.jpg
Blog by Arjen Droog on May 1, 2019 at 11:19 AM

Vluchten naar Europa

Toen ik als vrijwilliger actief was in een asielzoekerscentrum heb ik veel vluchtelingen persoonlijk leren kennen. Dit heeft een grote indruk op mij gemaakt; mensen die uit verschrikkelijke situaties komen en hier zijn beland. Sommige vluchtelingen worstelen erg met het verleden, met de verschrikkingen en het verdriet dat oorlog veroorzaakt. Anderen kijken daarnaast ook weer vooruit: willen graag werken om een toekomst voor zichzelf en hun kinderen opbouwen in Nederland.

eker wanneer grote stromen vluchtelingen naar Nederland komen, neemt de spanning in de maatschappij toe. Vluchtelingen zien er vaak anders uit, spreken een andere taal en hebben andere gewoonten. De onbekendheid rond vluchtelingen leidt bij een deel van de Nederlandse bevolking tot angst en felle weerstand. Juist deze mensen zou ik willen aanraden om eens een tijd vrijwilligerswerk te doen in een asielzoekerscentrum. Niet iedereen hoeft dol op vluchtelingen te zijn, maar de weerstand is vaak niet rationeel of gegrond.

Om vluchtelingen hier en in Europa een veilige haven te kunnen bieden is het noodzakelijk dat we in Europa goed samenwerken. Want nu gaat dit echt niet goed, dat laat Joël Voordewind (Tweede Kamerlid van de ChristenUnie) bijvoorbeeld zien bij zijn bezoek aan het vluchtelingenkamp op Lesbos. Hij was daar onlangs samen met Maarten Groothuizen (D66) om te zien hoe vluchtelingen aan de grenzen van Europa worden opgevangen. Ze zeggen: “Het is beschamend om te zien hoe het drie jaar na de EU-Turkije verklaring nog steeds niet lukt om te voorzien in fatsoenlijke opvang. Dat kan en moet beter.” De omstandigheden zijn erbarmelijk en onmenselijk: mensen leven er in hutjes, zonder medische voorzieningen. Dit is volstrekt onacceptabel voor een continent als Europa.

Maar dat het beter moet en kan is makkelijker gezegd dan gedaan: het betekent dat Europese landen allemaal een steentje bij moeten dragen en vluchtelingen moeten opnemen. Landen die dat echt niet willen, zoals Hongarije, moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld door Hongarije financieel bij te laten dragen aan de landen die wel hun verantwoordelijkheid pakken. Tegelijk moeten mensen die alleen op economische gronden naar Europa vluchten al bij de grens worden teruggestuurd. Het vluchtelingenbeleid in Europa vraagt een koel hoofd en een warm hart.

Minstens zo belangrijk is dat Europa veel intensiever gaat samenwerken met de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Verreweg de meeste vluchtelingen worden in de regio opgevangen, dus in de buurlanden. De vluchtelingenkampen in deze buurlanden moeten door Europa ondersteund worden en de voorzieningen in deze vluchtelingenkampen moeten verbeteren, ook dan dragen we bij aan de veiligheid van vluchtelingen.

In deze kampen moeten vluchtelingen hun gezin in veiligheid kunnen brengen, en de tijd die ze daar doorbrengen gebruiken voor opleiding voor kinderen en zich voorbereiden op terugkeer. Ik heb gemerkt dat een groot deel van de vluchtelingen er naar hunkert om weer terug te keren en mee te helpen hun land opnieuw op te bouwen zodra de situatie weer veilig is.

Voor extra kwetsbare vluchtelingen in deze kampen kan afreizen naar Europa een goede oplossing kunnen zijn. Denk daarbij aan mensen met een complexe medische aandoening, maar ook aan vluchtelingen die ernstig gediscrimineerd worden, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen die homoseksueel zijn.

Tenslotte is het van groot belang om naar de grondoorzaken van massale migratie te kijken. Conflicten in Afrika en het Midden-Oosten zorgen vaak voor grote vluchtelingenstromen. Het is belangrijk dat in deze plekken op de wereld meer rust komt. Europese landen moeten samenwerken in hun buitenlands beleid om te helpen voorkomen dat conflicten escaleren. Ook moeten inwoners van deze regio’s voldoende kansen krijgen om een goed leven op te bouwen. Dat vraagt weldoordacht Europees handels-, klimaat- en landbouwbeleid. ChristenUnie-SGP zet zich in Europa niet alleen in voor voorspoed binnen Europa, maar kijkt ook naar de gevolgen bij onze buren.

Wil jij ook een veel beter Europees vluchtelingenbeleid? Stem dan op 23 mei ChristenUnie-SGP. Wil je op mij stemmen? Ik sta op plek zes. Benieuwd naar meer van onze standpunten voor Europa? Lees hier ons verkiezingsprogramma

Heb je ook ideeën over hoe we in Europa het beste met vluchtelingen kunnen omgaan? Daar praat ik graag met je over door! Volg me op TwitterFacebook of LinkedIn.