Europa op je bord

Boer.jpg
arjen porret.jpg
Blog by Arjen Droog on May 17, 2019 at 10:10 AM

Europa op je bord

Het eten dat vanavond op je bord ligt: daar heeft Europa heel veel over te zeggen gehad: de ingrediënten die gebruikt zijn, hoe het geproduceerd is en of het veilig is. Onze boeren produceren eten van de hoogste kwaliteit en tegen de hoogste dierwelzijnsnormen.

En toch moet er veel veranderen in onze voedselproductie. Nu importeren we vele, vele scheepsladingen soja en andere eiwitrijke grondstoffen uit Zuid-Amerika om onze koeien, varkens en kippen mee te voeren. Het Wereld Natuurfonds zegt dat wij daarmee grote milieuproblemen veroorzaken aan de andere kant van de wereld. Bovendien veroorzaakt de landbouw ook hier veel uitstoot die het milieu belast. We moeten boeren niet als schuldigen zien, maar als partners om hier wat aan te doen. En eiwitten voor ons veevoer? Die moeten we vooral lokaal produceren. Daar zijn heel veel mogelijkheden voor: de productie van algen of eiwitrijke akkerbouw, maar ook de grootschalige productie van insecten die gevoerd worden met onze voedselresten. Hiervoor is veel innovatie nodig en is het noodzakelijk dat bedrijven in de hele voedselketen intensief gaan samenwerken.

Nu krijgen veel Europese boeren inkomenssteun uit Europa. Die steun wordt voor een groot gedeelte bepaald door de omvang van de weilanden die de boer heeft. ChristenUnie-SGP vind het geen goed idee om dat als maatstaaf te hanteren. Het is veel beter om boeren te steunen die flink investeren in de verduurzaming van hun productie, in dierwelzijn en in het reduceren van bijvoorbeeld fijnstofuitstoot. Dat kunnen boeren niet alleen, daar hebben ze echt hulp bij nodig. Europa moet die hulp bieden bij de overgang naar duurzame kringlooplandbouw.

In de komende jaren zal ons hele voedselsysteem veranderen. En dat zal invloed hebben op wat er over een aantal jaar precies op je bord ligt. De innovatiegelden waarover Europa beschikt moeten vooral ingezet worden om het bedrijfsleven te helpen nieuwe, duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen te ontwikkelen. En dat betekent dat we over een aantal jaren minder vlees zullen eten en dat er nieuwe, smakelijke voedingsmiddelen zullen ontstaan.

Juist een regio als Foodvalley moet een leidende rol spelen in de overgang naar kringlooplandbouw en alle innovaties die daarbij nodig zijn. De Wageningen Universiteit en al die voedselbedrijven in de regio zijn samen in staat met grote doorbraken te komen. Europese financiële steun moeten deze doorbraken versnellen.

Boeren in Nederland en Europa hebben volop toekomstperspectief als het aan ChristenUnie-SGP ligt. Nederland zou in Europa juist de rol moeten pakken om voorop te lopen in de overgang naar een nieuw voedselsysteem: hier zit de kennis, de innovatiekracht en het ondernemerschap. Europa kan én moet deze ambities ondersteunen en daarmee voor versnelling zorgen. Dat is waar ChristenUnie-SGP vol op in zal zetten vanuit het Europese Parlement.

Wil jij ook dat Europa overgaat op kringlooplandbouw en ons voedselsysteem écht verandert? Stem dan op 23 mei ChristenUnie-SGP. Ik sta op plek zes.

Benieuwd naar meer van onze standpunten voor Europa? Lees hier ons verkiezingsprogramma. Heb je ook ideeën over hoe we in Europa samenwerken? Daar praat ik graag met je over door! Volg me op TwitterFacebook of LinkedIn.

Share this post!