Zet een rem op Europese begroting

Euro bankbiljetten.jpg
30 Jan Schippers.jpg
Blog by Jan Schippers on May 20, 2019 at 10:35 AM

Zet een rem op Europese begroting

In de campagne voor de Europese Verkiezingen ligt het accent op onderwerpen zoals klimaat, migratie, economie en veiligheid. Over deze onderwerpen leven bij veel kiezers zorgen. Maar daarmee blijft een ander thema onderbelicht: de kosten van de Europese Unie. De Europese begroting voor 2019 bedraagt circa € 165,8 miljard. Dat is 1,04% van het nationaal inkomen van alle EU-lidstaten gezamenlijk.

ChristenUnie-SGP wil dat dit plafond omlaag gaat. In ons verkiezingsprogramma staat dat de Europese begroting begrensd moet worden tot maximaal 1%. Helaas willen andere partijen, met name D66 en GroenLinks, het plafond van de EU-begroting wel verhogen. Dat is een buitengewoon onverstandig idee. Waarom?

Allereerst bepleiten wij om veel kritischer te kijken naar de uitgaven van de Europese Unie. Voor heel veel subsidieregelingen geldt dat het indienen van een aanvraag erg ingewikkeld is en de criteria voor toekenning zeer complex zijn. Bovendien valt tot op heden niet vast te stellen of de EU-regelingen ook effectief zijn. Krijgt de belastingbetaler waar voor zijn geld? De Europese Rekenkamer controleert de bestedingen en let vooral op de rechtmatigheid. Daar mankeert nogal wat aan. Bij circa €3,3 miljard van de uitgaven heeft zij grondige twijfels.

Een begrotingsbegrenzer is dringend nodig. Als we de Europese Commissie en het Europees Parlement de vrije teugel geven, weten we één ding zeker: de EU-uitgaven gaan omhoog. Tot op heden oefenen de EU-instellingen steeds druk uit om de begroting omhoog te stuwen. Met het introduceren van de 1%-limiet kunnen we voorkomen dat de Nederlandse contributie fors gaat stijgen en de EU een bodemloze put wordt waar ons belastinggeld in verdwijnt. Een bijkomend voordeel is dat de Europese Commissie eindelijk eens geprikkeld wordt om haar eigen uitgavenpatroon kritisch tegen het licht te houden.

Een argument dat tegen onze begrotingsbegrenzer wordt ingebracht is dat de EU ook geld oplevert. Volgens optimistische berekeningen wist Nederland in 2017 circa 2,4 miljard aan Europese subsidies binnen te halen. Netto zouden we maar 1 miljard hebben betaald, zo bericht de Volkskrant (21 mei jl.). In werkelijkheid ligt dit waarschijnlijk hoger. Hoe dit ook zij, ons punt is dat de motivatie om rijke EU-lidstaten met subsidies te compenseren voor hun hoge EU-contributie een verkeerde benadering is. Met een beetje gezond boerenverstand bedenk je al snel dat het veel goedkoper is te stoppen met die subsidiecarrousel. Alleen landen met een welvaartsniveau dat beneden het EU-gemiddelde ligt, verdienen wat ons betreft steun. Bovendien is bekend dat er in Brussel miljarden subsidiebedragen onbenut op de plank liggen. Projecten bij het geld zoeken: dat is natuurlijk de wereld op z’n kop!

De 1%-limiet die CU-SGP voorstellen voorkomt ook getouwtrek tussen Europees Parlement en Raad van Ministers over de hoogte van de EU-begroting. Het nationale inkomen van de Britten bedraagt 17,5% van het geheel van de Europese Unie. De Europese Commissie wil na de Brexit de begroting niet eens naar beneden bijstellen, maar ophogen naar 1,14% van het BNP! Het compromis waarover nu onderhandelingen lopen, houdt in dat het Brexit-gat maar voor de helft wordt verwerkt. Dit betekent dat de afdracht voor Nederland met ongeveer € 1,5 miljard omhoog zal gaan. Van € 200 naar bijna € 300 per Nederlander per jaar. ChristenUnie-SGP wil dat dit onder geen beding gaat gebeuren.

Nog bezwaarlijker is dat Europese politici het Brexit-gat deels willen opvangen door fors te snoeien in de landbouwbegroting. Zelfs CDA en VVD steunen dit idee. Onbegrijpelijk, omdat bij veel akkerbouwers en veehouders het water al aan de lippen staat! Dankzij de Europese toeslagen kunnen boeren een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhoud van ons mooie landschap. En tegelijk voedsel produceren tegen redelijke consumentenprijzen. Minder steun voor boeren betekent dat de leefbaarheid van het platteland nog verder onder druk komt te staan.

Kortom: als u zuinig bent op uw geld en op uw landschap, steun dan ons voorstel voor een Europese begrotingsbegrenzer.