ChristenUnie-SGP gaat voor een goede balans in Europa

Een eerlijk verhaal

ChristenUnie-SGP staat voor christelijke politiek in Europa. Voor een realistisch en hoopvol alternatief. Geen gemakkelijk verhaal met alleen maar JA of NEE, maar een eerlijk verhaal. Wij gaan voor een goede balans in Europa. Samenwerking JA, Superstaat NEE.

Samenwerking? Zeker. Wij zetten ons Europees in voor bestrijding van mensenhandel, bescherming bij geloofsvervolging wereldwijd en voor goede betrekkingen met Israël. Maar ook op het gebied van milieu, handel, transport en vluchtelingen. Onderwerpen die groter zijn dan landsgrenzen vragen om internationale samenwerking.

Superstaat? Zeker niet. De lidstaten bepalen zelf hoe wordt omgegaan met vraagstukken van leven en dood, met christelijke zorg en onderwijs. Nederland moet stoppen met het overdragen van bevoegdheden aan Europa. Stoppen met het onverantwoord overeind houden van zwakke Eurolanden. Stoppen met doen alsof Brussel onze hoofdstad is.

Een stem op ChristenUnie-SGP is een stem op een herkenbaar christelijk geluid  bij de Europese verkiezingen op 22 mei

Onze speerpunten:

1. Geloofsvrijheid
Wij willen een stem geven aan vervolgde geloofsgenoten wereldwijd, zoals in Egypte, Pakistan en China. Wij hebben dit belangrijke thema hoog op de Europese agenda gekregen en daar willen we het graag houden. Dat lukt alleen met hulp van uw stem.
Mede door onze tegenstem is onlangs een voorstel verworpen in het Europees Parlement, dat abortus en euthanasie in de hele EU wilde vrijgeven én christelijke organisaties en zorg wilde inperken. Wij vinden dat Europa daar niets over te zeggen heeft. Dat moet vooral zo blijven.

2. Gerechtigheid
Wij vinden dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen bij het strijden voor gerechtigheid. Om eerlijke handel te bevorderen en mensenhandel keihard te bestrijden. Om duurzaam ondernemen te promoten en om sectoren als visserij en landbouw te stimuleren. Om echte en duurzame vrede voor Israel. Gerechtigheid gaat over het aanspreken van regeringen die grenzen overgaan. Letterlijk én figuurlijk. Wij zullen in Europa opstaan voor gerechtigheid.

3. Grenzen
Wij vinden dat Europa moet stoppen met het alsmaar vergroten van haar  invloed op het beleid van de lidstaten. Europa gaat niet over de lidstaten, Europa is er vóór de lidstaten. Onderwijs, zorg, belastingen, pensioenen en defensie zijn terreinen waar de EU vanaf moet blijven. Wij bepalen zelf hoeveel ruimte er is voor christelijk onderwijs en christelijke zorg in ons land.
Wij willen dat landen die hun huishoudboekje niet op orde hebben de eurozone moeten verlaten.
Uitbreiding van de EU is nu niet verstandig. De EU moet eerst intern orde op zaken stellen. Turkije moet sowieso geen lid worden van de EU. Wij stellen grenzen aan Europa.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma