Europese lappendeken van zomer- en wintertijden blijft bestaan

tour binnenplaats close
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 4 maart 2019 om 17:30

Europese lappendeken van zomer- en wintertijden blijft bestaan

Vandaag heeft de Vervoerscommissie van het Europees Parlement besloten, 23 - 11, het voorstel van de Europese Commissie goed te keuren om de winter- en zomertijd te laten voortbestaan, in een andere vorm. Ieder land moet nu bepalen of het één vaste zomer-, of één vaste wintertijd invoert.

Ik vind dit voorstel een verspilling van geld en van tijd van de Europese belastingbetalers. In plaats van nuttige wetgeving te maken, houdt de Europese Commissie zich bezig met populistische publiciteitsstunts.

De onzinnige lappendeken van de zomer- en wintertijd blijft bestaan. En dat wordt bijvoorbeeld voor Nederland zeer ingewikkeld. Stel Duitsland kiest permanent voor de invoering van de zomertijd, en België voor een permanente wintertijd: dan houden we dus altijd forse tijdsverschillen met onze naaste buurlanden. Dan is voortzetting van het bestaande systeem duidelijk minder slecht.

Ik heb nog met enkele liberale collega´s geprobeerd het Commissie-voorstel geheel te verwerpen, maar dat amendement haalde het niet.

De Europese Commissie vindt de verandering noodzakelijk om een goede werking van de interne markt te waarborgen, maar volgens mij is dit echt onzin: De lidstaten gaan nu zelf kiezen welke permanente winter- of een zomertijd ze invoeren. Dat leidt in de hele EU tot een nog grotere lappendeken van tijden. Veel bedrijven hadden zich dus verenigd tegen dit voorstel omdat het juist een verstoring van de interne markt gaat veroorzaken. In allerlei landen krijgen we nu verschillende tijden!

Het Europees Parlement heeft afgelopen jaar een resolutie aangenomen waarin de Commissie wordt opgeroepen de richtlijn over winter/zomertijd grondig te evalueren. Deze oproep is genegeerd door de EC. De toegestane tijd voor de openbare raadpleging was gehalveerd - 6 weken in plaats van de gebruikelijke 12. Het klopt dat een groot aantal reacties werd ontvangen - 4,6 miljoen - maar dit aantal is goed voor minder dan 1% van de EU-bevolking. Bovendien werden deskundigen uitgenodigd om tijdens een hoorzitting voor het Parlement te getuigen over het tijdsverloop dat over slechts één ding is overeengekomen - dat het bewijs niet doorslaggevend is.

Dit voorstel is tijdverspilling. In plaats van harmonie te brengen in de interne markt, nemen verwarring en chaos toe. We hopen dat collega's in de Plenaire vergadering van het EP dit zullen inzien, en tegen dit zinloze stuk wetgeving gaan stemmen. Afschaffing van het systeem van de winter/zomertijd begrijp ik wel, maar dan in alle Europese landen dezelfde tijd. Met deze nieuwe lappendeken schieten we helemaal niets op.