De Europese energietransitie

Zonnepanelen
arjen porret.jpg
Door Arjen Droog op 24 april 2019 om 18:03

De Europese energietransitie

In de wijk waar ik woon proberen we samen van het aardgas af te komen. Voor mij persoonlijk geldt dat enerzijds omdat we écht af moeten van fossiele brandstoffen en anderzijds heel concreet omdat de scheuren in de muren staan van mijn Groningse vrienden.

Als er één beleidsthema is waar Europa met ambitie en vasthoudendheid aan moet werken, dan is dat wat mij betreft de energietransitie: omschakelen van vervuilende kolencentrales naar energiebronnen die duurzaam en oneindig zijn.

In Europa geldt daar nog een dringende reden voor: ruim een derde van het gas in Europa komt uit Rusland, en dat percentage groeit hard. Daarmee maakt Europa zich veel te afhankelijk van Poetin. Dat moeten we echt niet willen. De veilige optie is om zo veel mogelijk over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen. En het is verstandig dat landen daar samen in op trekken: het ene land is heel geschikt voor zonnevelden, het andere juist voor windmolens of andere, alternatieve energiebronnen. Zo moeten we zoeken naar de juiste Europese energiemix.

Dit wil ChristenUnie-SGP doen met de volgende ambitie: over tien jaar moet bijna de helft val alle energie van hernieuwbare afkomst zijn, en in 2050 honderd procent. Maar het gaat mij niet alleen om duurzame energie, ook de uitstoot van CO2 moet drastisch worden teruggebracht. De doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs zijn onze ondergrens; maar we willen meer: ook de scheepvaart en de luchtvaart moeten meedoen aan dit klimaatakkoord. Het is onacceptabel dat dit nu nog niet het geval is. Vooral de scheepvaart heeft daar hulp bij nodig; hier kunnen Europese innovatiefondsen een goede stimulans vormen.

Voor mij persoonlijk is het optreden van de 16-jarige Greta Thunberg inspirerend. Het is niet gewoon en vanzelfsprekend dat we in één of twee generaties zo veel fossiele brandstoffen hebben verbruikt, dat het klimaat daardoor enorm veranderd, met alle gevolgen van dien. We zijn geen goede rentmeesters geweest en dit raakt de toekomst van onze kinderen. Vaak is het zo dat ouderen kinderen terechtwijzen. Greta Thunberg laat zien dat het nu noodzakelijk is dat dat andersom gebeurt.

Wat ChristenUnie-SGP betreft gaan we voor een duurzaam Europa, dat daarmee ook volop economische kansen brengt voor het bedrijfsleven.

Verder willen we het volgende bereiken:

  • Een goed werkend CO2-emissie handelssysteem dat wél werkt;
  • Circulaire economieën in Europa, waarbij uiteindelijk geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn;
  • Dat het Europese treinnet écht een goed alternatief voor continentale vluchten vormt;
  • Europese innovatiefondsen worden ingezet om het behalen van deze doelstellingen fors te versnellen.

Ben je het hier mee eens? Stem dan op 23 mei ChristenUnie-SGP. Wil je op mij stemmen? Ik sta op plek zes. Benieuwd naar meer van onze standpunten voor Europa? Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Heb je meer goede ideeën om reizen door Europa duurzamer te maken? Daar praat ik graag met je over door! Volg me op TwitterFacebook of Instagram. .

Deel dit bericht