Boomkwekers beducht voor ziekten en plagen

Boom.jpg
hans keuken foto.jpg
Door Hans Keuken op 29 april 2019 om 10:56

Boomkwekers beducht voor ziekten en plagen

Ziekten en plagen zijn van alle tijden. Het raakt niet alleen mens en dier, maar ook onze groene omgeving. Bomen en planten zijn niet (altijd) resistent tegen aanvallen uit de natuur. Een heel bekend verschijnsel is de buxusmot bijvoorbeeld. Iets dat in je eigen tuin te zien is. Binnen een mum van tijd vreten de larven van de buxusmot zich dik aan de lekkere groene blaadjes.

Als je goed luistert hoor je ze knagen. En wat doen we? We zetten bestrijdingsmiddelen in om die lastige vraatzuchtige rupsen te lijf te gaan.

We staan er echter niet bij stil dat de rups een heerlijke maaltijd is voor de mezen. Gevolg is dat de mezen het loodje leggen. De natuurlijke vijand is gesneuveld door menselijk handelen.
Dat gebeurt dus heel dichtbij, in onze directe omgeving, kleinschalig.

Groter wordt de impact als we denken aan de essentaksterfte. Een schimmelziekte, ook wel genoemd chalara fraxinea, die nagenoeg alle essen aantast, omdat de ziekte niet is te bestrijden. Alleen al Staatsbosbeheer heeft 4.600 hechtere essen in beheer, waarvan meer dan 80% gekapt moet worden. Dan heb ik het nog niet over vele bomen in gemeenten en provincie. Het is niet alleen jammer dat een inheemse boomsoort uit het landschap verdwijnt, het is ook nog eens een zeer kostbare operatie. De kosten voor Staatsbosbeheer zijn berekend op meer dan € 20 miljoen. Tellen we hier de gemeenten en andere beheerders bij dan komt het bedrag op dubbele ! Een miljoenenoperatie alleen al voor vervanging van de essen.

Nog veel groter wordt het probleem als de bomensector wordt getroffen door ziekten en plagen. Dus de verzameling van bedrijven die zorgen voor de kweek en export van bomen.
Elk jaar worden miljoenen spillen geteeld, die opgroeien tot prachtig gevormde en kleurrijke bomen. Vakmanschap en liefde voor de natuur liggen hieraan ten grondslag. Ook al beseffen veel kwekers dat ze kunnen planten en natmaken, maar God de wasdom geeft.

Een bedreiging voor de bomensector is de ziekte xylella fastidiosa. De bacterie is een quarantaine-organisme. Bij een eventuele vondst zijn drastische maatregelen nodig, gericht op uitroeiing van de bacterie.

Het komt overwaaien vanuit Zuid-Europa. Druivenstammen en olijfbomen zijn er erg gevoelig voor, maar als de ziekte zich verder verspreidt richting Noord Europa, dan is dat funest voor de boomkweker. De sector wordt voor langere tijd op slot gezet; geen afzet, geen kweek, geen opbrengst! Tientallen bedrijven kunnen dan in één keer zeer dramatisch getroffen worden door het sluiten van de markt. Alleen al in de gemeente Neder-Betuwe waar ik wethouder ben, gaat het over een areaal van 1.800 hectare, ruim 6,2 miljoen bomen, meer dan 160 bedrijven en een toegevoegde waarde van ruim € 90 miljoen.

Hoewel de Europese Commissie in december 2015 de maatregelen heeft verscherpt om verspreiding van xylella fastidiosa tegen te gaan, de onrust bij de kwekers is daarmee niet weggenomen. De angst blijft heersen dat het levenswerk van veel ondernemers in de boomteelt door deze Zuid Europese bacterie wordt vernietigd.

Daarom is het noodzakelijk dat ChristenUnie-SGP ook de komende jaren met nadruk aandacht blijft vragen voor afdoende maatregelen tegen ziekten en plagen die binnen Europa desastreuse gevolgen (kunnen) hebben voor veel ondernemingen, ondernemers, werknemers en de natuur.

Hans Keuken, kandidaat nummer 25
Wethouder gemeente Neder-Betuwe
Voorzitter van het Laanboompact
Lid van bestuur Stichting Greenport Gelderland