Landbouwers passend belonen

Plantjes.jpg
2 Bert Jan Ruissen.jpg
Door Bert-Jan Ruissen op 6 mei 2019 om 13:07

Landbouwers passend belonen

In Nieuwe Oogst heb ik aangegeven op welke wijze ik mij de komende jaren sterk wil maken voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

‘We mogen inspanningen verlangen van de land- en tuinbouw, maar bij het leveren van maatschappelijke prestaties hoort inderdaad ook een passende beloning. Die moet bij voorkeur uit de markt komen, maar de realiteit is nogal eens anders. Daarom zie ik een rol voor het GLB om maatschappelijke prestaties te belonen. Wat dat betreft ben ik positief over de plannen voor het nieuwe GLB op het gebied van de eco-regeling en het nationaal strategisch plan die per land worden opgesteld. Daardoor zijn maatregelen mogelijk die passen bij de lidstaat.’

En

'Belangrijk blijft om te werken aan een gelijk speelveld in Europa. Daar zit best druk op. Neem de pleidooien voor extra gekoppelde steun. Daar moeten we van af. Ik wil ook alert zijn op concurrentieverstorende elementen door derde landen, zoals de invoer van legbatterijeieren uit Oekraïne. Tegelijkertijd vind ik dat we een verantwoordelijkheid hebben om de ontplooiing van ontwikkelingslanden mogelijk te maken.’

Het hele interview is terug te lezen op: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/25/sgp-wil-in-brussel-inzetten-op-land-en-tuinbouw

Deel dit bericht