“It’s the economy, stupid!”

Containers.jpg
arjen porret.jpg
Door Arjen Droog op 9 mei 2019 om 11:09

“It’s the economy, stupid!”

Deze bekende verkiezingskreet van Bill Clinton zou ook zomaar van toepassing kunnen zijn op de Europese Unie. Want als de EU ergens een grote rol speelt, is het wel het stimuleren van handel en economische groei. En de vraag is: wie profiteren daar van?

Rol van Europa
Wat ChristenUnie-SGP betreft is het een goede zaak dat Europa zich hier mee bezig houdt: de economie houdt zich niet aan landsgrenzen. En voor de stabiliteit van Europa is het belangrijk dat de economische relaties tussen lidstaten intensief zijn. Maar het is belangrijk dat we er voor zorgen dat alle ondernemers eerlijke kansen hebben, dat op Europese schaal tegen corruptie wordt gevochten en dat we het makkelijk maken voor ondernemers om zaken over de grens te doen.

Waar ChristenUnie-SGP niet tevreden over is, is dat zorg en welzijn, maar ook onderwijs door Europa in toenemende mate als een economische markt wordt gezien. En dat economische regels daarop worden losgelaten. Zo gelden er nu bijvoorbeeld Europese aanbestedingsregels voor zorg en welzijn. Maar dat heeft volgens ons alleen negatieve effecten.

Zorg en onderwijs
Juist als het gaat om zorg voor kwetsbare jongeren, zorg voor gezinnen die met problemen worstelen, zorg voor onze ouderen zijn de volgende dingen belangrijk: je moet als zorgverlener de lokale situatie goed kennen. Mensen die zorg ontvangen moeten een lange termijn relatie op kunnen bouwen met een zorgverlener en niet elke paar jaar geconfronteerd worden met een nieuwe zorgverlener, met een nieuwe aanpak. Dat helpt niet. Bovendien zorgen de Europese aanbestedingen mede voor een enorme druk op de tarieven, wat gevolgen heeft voor het salaris en de werkzekerheid van de mensen die in de zorg werken. Dat willen we niet en hier wordt vandaag nog een einde aan gemaakt wat ChristenUnie-SGP betreft.

Tachtig miljard voor innovatie, óók voor MKB!
Europa investeert ook fors in de economie. Dat gebeurt vooral door innovaties aan te jagen. Daarvoor is maar liefst tachtig miljard beschikbaar. Daar zijn we positief over: in Europa hebben we een kennisintensieve economie, en door juist innovatie verder te stimuleren is er kans op duurzame groei van onze welvaart. Wel is het echt noodzakelijk dat onze MKB-bedrijven veel gemakkelijker toegang krijgen tot deze innovatiegelden. Nu is én voelt dat voor een MKB’er vaak nog als te ingewikkeld en dat hoeft niet zo te zijn. Hier wil ChristenUnie-SGP zich hard voor inzetten, want dit is een heel concrete manier om in Nederland ook meer voordeel te hebben van Europese samenwerking.

Prioriteiten voor innovatie
Innoveren om te innoveren is niet de bedoeling. Volgens ChristenUnie-SGP moet dit innovatiegeld hoofdzakelijk ingezet worden om de volgende drie doelen te realiseren en voor versnelling te zorgen: 

1. Het circulair maken van de Europese economie
2. Het versnellen van de energietransitie
3. De productie van ons voedsel verduurzamen

Ben jij ook positief over het aanjagen van innovatie, maar wil je dat de zorg en het onderwijs niet als economische markt wordt aangestuurd? Stem dan op 23 mei ChristenUnie-SGP. Ik sta op plek zes. Benieuwd naar meer van onze standpunten voor Europa? Lees hier ons verkiezingsprogramma
Heb je ook ideeën over hoe we in Europa samenwerken? Daar praat ik graag met je over door! Volg me op TwitterFacebook of LinkedIn.

Deel dit bericht