Bijzondere stemoproep van Syriac-Assyrische christenen uit Syrië en Irak

Verbrand kruis.jpg
CU+SGP_CombiLogo_RGB_ChristenUnie_vierkant.png
Door Eurofractie ChristenUnie-SGP op 21 mei 2019 om 15:25

Bijzondere stemoproep van Syriac-Assyrische christenen uit Syrië en Irak

De ChristenUnie en SGP zijn lid van de European Christian Political Movement, een Europees samenwerkingsverband van christelijke partijen. Samen met de rest van de ECPM hebben wij ons de afgelopen jaren ons ingezet voor de bedreigde christenen in Irak en Syrië. Op de voorgrond, door onze politieke stellingname in debat en discussie, en op de achtergrond door de gezamenlijke lobby richting de Europese instellingen en regeringen binnen en buiten Europa. 

Dat de banden met deze christenen in Syrië en Irak goed zijn blijkt ook uit een bijzondere stemoproep die ze in onderstaande video’s doen: stem op de ECPM-lidpartijen zoals de ChristenUnie en SGP, zodat de ECPM haar hulp aan vervolgde christenen kan voortzetten.

De ChristenUnie en SGP in het Europees Parlement zijn vastbesloten om ook in de komende vijf jaar zich opnieuw heel hard in te zetten voor onze broeders en zusters in de verdrukking. Met uw stem kunnen wij ons samen met de ECPM zich samen met hen inzetten tegen dit onrecht.

Metin Rhawi

Bestuurslid European Syriac Union (vertegenwoordigt Syriac-Assyrische Christenen naar de EU)

Brief van de ESU met stemoproep ChristenUnie-SGP (klik voor PDF):

Vertaling van de brief: "Beste broeders en zusters in Nederland en Duitsland, in 2014 en 2015 werden wij, het Christelijke Syrisch-Assyrische volk, door ISIS aangevallen en geterroriseerd in Irak en Syrië. Het was een heel duister hoofdstuk in onze geschiedenis dat al veel donkere hoofdstukken kent. We waren wanhopig omdat niemand onze situatie echt vanuit ons perspectief leek te begrijpen en we zoveel meer nodig hadden dan behandeld te worden als een religieuze groepering. Ja, we hebben de consequenties van politieke correctheid ervaren zodat niemand opkwam voor onze politieke rechten in Irak en Syrië, hoewel het de enige logische manier is om ervoor te zorgen dat we niet uit het Midden-Oosten verdwijnen.

Er was maar één politieke organisatie die naar ons toekwam en ons vroeg wat wij dachten dat nodig was en die ons hielp, zodat we ons verhaal duidelijk konden maken. Dit was de European Christian Political Movement, ECPM, die in Nederland wordt vertegenwoordigd door ChristenUnie / SGP en in Duitsland door BundnisC. De ECPM heeft heel hard gewerkt om ons de afgelopen vijf jaar te helpen en deze hulp was absoluut noodzakelijk. De ECPM heeft zoveel werk opgepikt dat helaas vaak over het hoofd wordt gezien. Van het organiseren van conferenties, tot het regelen van visa voor vergaderingen met politici tot het helpen met persberichten en media-aandacht.

Het is goed om te zien dat de ernst van vervolging en genocide van christelijke minderheden eindelijk doorbreekt in de reguliere politiek en media, maar één vraag wordt vergeten. Deze vraag is: wat is de meest effectieve manier om ons te ondersteunen?

Als vertegenwoordiger van de Syrisch-Assyrische mensen hebben we twee antwoorden. Ten eerste is het essentieel om onze eigen organisaties zo veel mogelijk rechtstreeks te ondersteunen, omdat dit de enige manier is om ons echt te versterken. En ons tweede antwoord is dat we hier in Europa en de VS effectieve politieke steun nodig hebben om die directe steun te krijgen.

Jullie als christenen in Nederland en Duitsland hebben nu de mogelijkheid om ons te helpen. Voor ons als Syrisch-Assyrische christenen is het duidelijk dat de ECPM heeft bewezen die effectieve politieke steun te zijn en daarom vragen wij om ervoor te zorgen dat zij ons kunnen blijven helpen. Uw steun is van vitaal belang voor ons

We vragen u daarom om in Nederland te stemmen voor de ChristenUnie / SGP en in Duitsland voor BundnisC. Beide partijen hebben vertegenwoordigers in het Europees Parlement met een sterke reputatie als het gaat om het aankaarten van de kwestie van vervolgde christenen en uw stem aan hen telt dubbel omdat dit ook de ECPM zal helpen om hun cruciale werk voort te zetten. Dank u voor uw gebeden en we hopen en bidden voor uw meest effectieve steun: uw stem."

Bassam Ishaq

Syriac National Council of Syria

"Beste broeders en zusters in Nederland en Duitsland, mijn naam is Bassam Ishaq en ik kom uit Amuda, Noord-Syrië. Ik ben een Syriac-Assyrische christen. In de afgelopen jaren vertegenwoordigde ik mijn volk evenals onze Koerdische, Yazidi en Arabische bondgenoten richting beleidsmakers in Europa en de VS.

U zult zich ervan bewust zijn dat ISIS heeft geprobeerd om ons te vernietigen. We zijn dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen van onze broeders en zusters in Nederland en Duitsland. Wat heel weinig mensen weten, is dat de dreiging veel ernstiger is geweest dan velen zich kunnen voorstellen. We hadden kunnen worden uitgeroeid. ISIS kwam verschillende keren heel dicht bij het vernietigen van veel meer dan uiteindelijk gebeurd is.

Ik moet hier heel eerlijk en duidelijk zijn. Zonder de aanhoudende politieke lobby van de European Christian Political Movement (ECPM) en haar politici die voor ons opkwamen in deze donkere jaren, zouden we het niet hebben overleefd. Zij hebben verschillende keren tussen ons en totale vernietiging gestaan. Ze hebben belangrijke besluitvormers geïnformeerd over urgente situaties waardoor wij op cruciale momenten essentiële hulp ontvingen.

Bovendien hebben ze keer op keer onze situatie in de openbaarheid gebracht. Ze organiseerden conferenties, vergaderingen met allerlei belangrijke besluitvormers en hielpen ons om effectiever onze boodschap te laten horen.
Voor ons is het van het grootste belang, soms een kwestie van leven en dood, dat onze situatie zo aandacht krijgt op een manier die overkomt. Daarom vraag ik u om te stemmen voor ChristenUnie / SGP in Nederland en BundnisC in Duitsland.

Peter van Dalen MEP heeft heel hard en heel veel jaren gewerkt om ervoor te zorgen dat vervolgde christenen over de hele wereld nu veel beter gehoord worden in Europa. Arne Gericke is een echte vriend geweest, niet alleen voor christenen, maar voor alle volkeren in Noord-Syrië. Door te stemmen voor ChristenUnie/SGP of BundnisC geeft u ons de hulp die we ons niet kunnen veroorloven te verliezen. We hebben politici nodig die naar ons luisteren en tegelijkertijd serieus worden genomen door de meeste andere politici en beleidsmakers. En een stem op hen telt dubbel aangezien het ook de ECPM ondersteunt.

We hebben geen statements nodig, we hebben resultaten nodig en daarom vraag ik u om goed na te denken voordat u gaat stemmen. Als u ons echt wilt helpen, stem dan voor degenen die ons effectief hebben geholpen.
Ik bid dat onze boodschap u zal bereiken in de hoop dat uw steun effectief wordt door deze verkiezingen voor het Europees Parlement."


Dr. Aziz Emmanuel Gewargis Al-Zebari

Katholieke Universiteit Erbil

"Beste broeders en zusters in Nederland en in heel Europa, mijn naam is Dr. Aziz Emmanuel Gewargis Al-Zebari, hoofd van de afdeling Engels van de Katholieke Universiteit van Erbil. Ik ben een Chaldeeuws-Syriac-Assyrische christen uit Irak.
Toen we door ISIS uit Nineveh Plain werden verdreven, zijn er veel hulporganisaties en NGO's geweest die ons probeerden te helpen en we danken hen.

Als je me echter vraagt hoe we op de lange termijn echt als een Christelijk volk in Irak kunnen blijven, is mijn antwoord heel eenvoudig: alleen als er voldoende politieke steun voor ons is in Europa en de VS. Terwijl NGO's proberen te helpen wanneer er iets misgaat, kunnen politici ons helpen te voorkomen dat dingen opnieuw verkeerd gaan. Wat we nodig hebben, zijn vastberaden politici en politieke bewegingen die onze situatie steeds opnieuw onder de aandacht brengen EN concrete oplossingen aandragen die ons de veiligheid bieden die we nodig hebben.

De enige politieke beweging die dit heeft gedaan, van het begin tot het heden, is de European Christian Political Movement. Ze verenigden de vervolgde minderheden in Noord-Irak om al in 2014 een gezamenlijk plan te presenteren en ze bleven al die jaren met ons samenwerken.

We zijn niet altijd de gemakkelijkste mensen om mee samen te werken, onze interne verdeeldheid is soms moeilijk te overwinnen. Ze (ECPM) hebben dat direct ervaren maar dat heeft hen niet tegengehouden. Ze waren vastbesloten om niet over ons te praten, maar om met ons samen te werken door alle moeilijke politieke kwesties heen waarmee we worden geconfronteerd.

We hebben geen slogans nodig en we kunnen niet alleen worden gered met gedachten en gebeden en noodhulp.

We hebben politici echt nodig die met ons samenwerken door de moeilijke kwesties heen. Het is gemakkelijk om te stellen dat de radicale islam gevaarlijk is en dat vervolging van christenen vreselijk is. Hoewel dat waar is, zijn we alleen echt geholpen met degenen die naast ons staan om oplossingen te vinden. Dit is absolute noodzaak voor ons.

Daarom vraag ik u dringend om te stemmen voor de lidpartijen van de ECPM. In Nederland worden ze vertegenwoordigd door de ChristenUnie / SGP. Peter van Dalen, lid van het Europees Parlement, heeft een sterke reputatie in het opkomen voor vervolgde christenen. En we hebben hem opnieuw nodig in het Europees Parlement. We vragen u om op zo'n manier te stemmen dat het ons echt helpt."

Labels: