Speerpunten

1. Geloofsvrijheid

Wij willen een stem geven aan vervolgde geloofsgenoten wereldwijd, zoals in Egypte, Pakistan en China. Wij hebben dit belangrijke thema hoog op de Europese agenda gekregen en daar willen we het graag houden. Dat lukt alleen met hulp van uw stem.

Mede door onze tegenstem is onlangs een voorstel verworpen in het Europees Parlement, dat abortus en euthanasie in de hele EU wilde vrijgeven én christelijke organisaties en zorg wilde inperken. Wij vinden dat Europa daar niets over te zeggen heeft. Dat moet vooral zo blijven.

2. Gerechtigheid

Wij vinden dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen bij het strijden voor gerechtigheid.

Om eerlijke handel te bevorderen en mensenhandel keihard te bestrijden.

Om duurzaam ondernemen te promoten en om sectoren als visserij en landbouw te stimuleren.

Om echte en duurzame vrede voor Israël.

Gerechtigheid gaat over het aanspreken van regeringen die grenzen overgaan. Letterlijk én figuurlijk. Wij zullen in Europa opstaan voor gerechtigheid.

3. Grenzen

Wij vinden dat Europa moet stoppen met het alsmaar vergroten van haar invloed op het beleid van de lidstaten. Europa gaat niet over de lidstaten, Europa is er vóór de lidstaten.

Onderwijs, zorg, belastingen, pensioenen en defensie zijn terreinen waar de EU vanaf moet blijven.

Wij bepalen zelf hoeveel ruimte er is voor christelijk onderwijs en christelijke zorg in ons land.

Wij willen dat landen die hun huishoudboekje niet op orde hebben de eurozone moeten verlaten.

Uitbreiding van de EU is nu niet verstandig. De EU moet eerst intern orde op zaken stellen. Turkije moet sowieso geen lid worden van de EU. Wij stellen grenzen aan Europa.