Veelgestelde vragen

Waarom hebben de ChristenUnie en SGP een gezamenlijke lijst in Europa?
De ChristenUnie en SGP voelen zich nauw met elkaar verbonden, omdat ze net als de ChristenUnie het geloof in God en de Bijbel als basis hebben voor hun politieke missie. We hebben veel gemeenschappelijk en hebben grotendeels dezelfde idealen, maar er zijn ook verschillen in cultuur, principes en politieke accenten. Landelijk en in de meeste provincies en gemeenten opereren we in afzonderlijke fracties. Daar waar het kan en in belang is van de missie zoeken wij de samenwerking, soms zelfs in de vorm van een gezamenlijke fractie.

Europa is een voorbeeld waarbij samenwerking een meerwaarde heeft ten opzichte van gescheiden optrekken. Want in Europa heeft een samenwerking tussen ChristenUnie en SGP veel meer kans van slagen dan een gescheiden optrekken. Zowel qua invloed als in mogelijke zetelwinst. Bovendien hebben de ChristenUnie en de SGP in Europa nog duidelijker dezelfde politieke missie waardoor een samenwerking extra gewenst is. Samen willen we een zo krachtig mogelijk christelijk geluid laten horen in het Europees Parlement.

Bij welke fractie sluit de ChristenUnie-SGP zich in Europees Parlement aan?
De Europarlementariërs van ChristenUnie-SGP (lijst 8) die op 22 mei worden gekozen in het Europees Parlement, worden daarna deel van de ECR- fractie in het EP.  Lijsttrekker Peter van Dalen is al sinds 2009 lid van de ECR-fractie. Nummer 2 Bas Belder was de afgelopen jaren lid van de EFD- fractie, maar treedt na herverkiezing op 22 mei ook toe tot de ECR- fractie. Dat geldt ook voor eventuele andere gekozen kandidaten van ChristenUnie-SGP. De ECR ( European Conservatives and Reformists) bestaat op dit moment uit 58 Europarlementariërs uit 10 verschillende Europese landen. De verwachting is dat dat na 22 mei ongeveer hetzelfde blijft.