Verantwoording AOV

Elke Europarlementariër ontvangt iedere maand, naast het salaris, een Algemene Onkosten Vergoeding (AOV) van 4778,- euro. Dit bedrag is bedoeld voor werkgerelateerde uitgaven die niet op andere wijze gedeclareerd kunnen worden. Omdat het om publiek geld gaat hecht de ChristenUnie eraan dat de uitgaven gecontroleerd worden door een onafhankelijke accountant. Deze controle heeft plaatsgevonden en de goedgekeurde accountantsverklaring is hieronder te vinden.

In 2023 heeft Anja Haga in totaal 23.890 euro aan AOV ontvangen, waarvan 9.929 euro is uitgegeven aan onkosten. Van het restantbedrag van 13.961 euro heeft Anja Haga eind december 9000 euro vrijwillig teruggestort naar het Europarlement. Het saldo van 4961 euro op 1 januari 2024 bestaat voor 504 euro aan privégeld (saldo dat al op de rekening stond bij de start als Europarlementariër). De resterende 4457 euro is gebruikt als startbedrag in 2024. Hieruit worden de accountantskosten (het opmaken van de verklaring over 2023) betaald. Het bedrag dat na betaling aan de accountant overblijft zal worden meegenomen in de verantwoording over 2024.