Vervuiler moet betalen voor reiniging stedelijk afvalwater

jimmy-chang-NP8gd2KUnfw-unsplash.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 5 oktober 2023 om 14:30

Vervuiler moet betalen voor reiniging stedelijk afvalwater

Nationale overheden mogen niet opdraaien voor de kosten van de verontreiniging van afvalwater die door de industrie is veroorzaakt. Ik ben groot voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt.

Stedelijk afvalwater is schadelijk voor mens en milieu en het is daarom belangrijk dat dit goed gereinigd wordt. Hier is een Europese richtlijn voor, de richtlijn voor het reinigen van stedelijk afvalwater, maar die is verouderd en wordt daarom herzien. Vanmiddag hebben we daarover gestemd.
 
Als water verontreinigd is met bijvoorbeeld resten van medicijnen of cosmetica, is het mogelijk dat er extra waterzuivering nodig is om het water goed te reinigen. Een van de voorstellen voor de geüpdatete richtlijn is dat naast de fabrikanten van deze producten, ook nationale overheden mee moeten betalen voor deze extra waterzuivering. Ik vind het logisch dat de verantwoordelijke fabrikant hiervoor betaalt, omdat dit een prikkel is om verontreiniging te voorkomen. Wanneer de vervuiler moet betalen, loont het voor de fabrikant om over te stappen op producten met een biologische of niet-verontreigende werking. Ik ben het dan ook niet eens met de meerderheid in het parlement dat de overheid mee moet betalen.
De herziene richtlijn is in totaal een grote vooruitgang in de aanpak van schoner stedelijk afvalwater: zoals het tegengaan van microplastics, PFAS en het overstorten van hemelwater. Daarom heb ik voor het eindrapport gestemd.

Labels: , , ,