Europese herdenking Israëlische slachtoffers

1697023747452_20231011_EP-157480A_PB7_125_MOBILE.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 11 oktober 2023 om 15:13

Europese herdenking Israëlische slachtoffers

Samen met honderden collega's heb ik de slachtoffers van de gruwelijke terroristische aanslagen in Israël herdacht. Met deze plechtigheid willen we solidariteit tonen aan het Joodse volk, de nabestaanden van de ruim 1000 duizend doden, en de meer dan 100 mensen die gegijzeld zijn.

De verschrikkingen die afgelopen weekend door Hamas zijn begaan grijpen mij zeer aan. Ik leef mee met iedereen die direct of indirect leed wordt aangedaan.
 
De internationale gemeenschap moet er alles aan doen om het geweld te stoppen. Het is dan ook niet meer dan terecht dat de Europese Commissie een dringende herziening van haar financiële hulp aan Palestijnse autoriteit heeft aangekondigd. Geen enkele EU-financiering mag een terroristische organisatie indirect in staat stellen aanslagen tegen Israël uit te voeren.
 
Tegelijkertijd moeten we erop toezien dat financiële noodhulp voor de Palestijnse burgers door kan blijven gaan, want zij mogen niet lijden onder het onrecht dat door een terroristische organisatie wordt veroorzaakt.
 
Tenslotte vind ik dat de EU moet stoppen met de financiering van Palestijnse schoolboeken, omdat daar boodschappen van antisemitisme, oproepen tot geweld, haatzaaiende uitlatingen en verheerlijking van terrorisme, in staan. Samen met andere Europarlementariërs doe ik een voorstel om de 20 miljoen die de EU hiervoor vrijmaakt, stop te zetten.

Labels: , ,