Meer aandacht nodig voor geweld tegen christelijke vrouwen

IMG_0154.JPG
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 8 november 2023 om 10:26

Meer aandacht nodig voor geweld tegen christelijke vrouwen

Geweld tegen christelijke vrouwen en meisjes op grond van hun religie is een groot, maar helaas onderschat, probleem. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het event ‘Religieuze factor bij seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes’, dat ik samen met Open Doors en collega-Europarlementariër Charlie Weimers organiseerde.

Tijdens de bijeenkomst was in het bijzonder aandacht voor de situatie in Pakistan. Uit de bijdragen blijkt dat seksueel geweld, gedwongen huwelijken en fysiek geweld met als doel bekering tot de Islam in Pakistan frequent voorkomen en niet goed worden aangepakt. Vrouwen en meisjes zijn in het bijzonder kwetsbaar wanneer ze tot een religieuze minderheid behoren. Elke dag opnieuw lijden meisjes onder mensonterende omstandigheden zonder uitzicht op een betere situatie.

De Europese Unie zal hier aandacht voor moeten vragen, en waar mogelijk druk moeten uitoefenen op de Pakistaanse autoriteiten om dit onrecht tegen te gaan. Binnenkort presenteert de Commissie een nieuwe evaluatie van de Europese handelsrelatie met Pakistan. Ik zal extra kritisch kijken of deze situatie, en de religieuze factor die hier een significante rol in speelt, expliciet aan bod komt.

De rol van religie bij het verklaren en oplossen van maatschappelijke problemen wordt vaak nog onderschat in het buitenlands beleid van de EU. Het onderwerp godsdienstvrijheid dreigt hierdoor een ondergeschoven kindje te worden, waardoor een universeel mensenrecht steeds vaker vergeten wordt. Godsdienstvrijheid behoort tot de kern van alle mensenrechten en daarom probeer ik dat samen met collega’s hoog op de prioriteitenlijst van het Europees Parlement te krijgen.

Labels: , ,