Nederlands debat over Europa

IMG_6386.JPG
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 16 november 2023 om 18:00

Nederlands debat over Europa

De verkiezingen van volgende week gaan logischerwijs over nationale thema’s. Op uitnodiging van Brusselse Nieuwe heb ik daarom samen met collega-Europarlementariërs meegedaan aan een debat om Europa wat meer onder de aandacht te brengen. Dat gebeurde aan de hand van een aantal thema’s. Hieronder benoem ik een aantal highlights.

Migratie
Over dit thema stelde ik dat we deals, waarin mensenrechten niet goed geborgd zijn, met derde landen zoals Tunesië, niet op deze manier kunnen voortzetten. Zoals het nu gaat, faciliteren we alleen maar autoritaire regimes. Als iedereen in Europa de schouders eronder steekt en zich solidair opstelt kunnen we samen tot solide beleid komen in de EU.
 
Ondernemersklimaat
Wanneer je het over het ondernemersklimaat hebt, heb je het wat mij betreft over ondernemers én klimaat. Om klimaatneutraal te worden in 2050, moet volop ingezet worden op een circulaire, 'biobased' economie. Oftewel, we moeten produceren binnen de grenzen die aarde stelt. Dat is mogelijk wanneer we het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) en het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) verder uitbreiden.
 
EU-uitbreiding
Ik ben niet uitgesproken vóór een uitbreiding, maar evenmin tegen. Landen als Oekraïne en Moldavië moeten op termijn lid kunnen worden van de Europese Unie, maar voor alle landen geldt dat ze moeten voldoen aan de toelatingseisen (de criteria van Kopenhagen). Daarnaast is het verstandig om Balkanlanden perspectief te geven op toetreding, want we moeten voorkomen dat ze onder de invloedsferen van Rusland komen.
 
Overigens ben ik pertinent tegen de toetreding van Turkije tot de EU. Het land dat verantwoordelijk is voor de Armeense genocide maar dat tot op de dag van vandaag ontkent, hoort er niet bij.

Labels: , , ,