Nu geen Europese verdragswijzigingen

emmanuel-burdin-mMnsOrH9hiI-unsplash.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 22 november 2023 om 17:00

Nu geen Europese verdragswijzigingen

Het Europees Parlement heeft vandaag voor verdragswijzigingen gestemd. Zelf was ik geen voorstander van het rapport waar we woensdag over stemden, omdat er te veel voorstellen in stonden waar ik het niet mee eens ben.

De Europese Unie heeft niet, zoals Nederland bijvoorbeeld wel heeft, een grondwet. De werking van de EU staat vastgelegd in zogeheten verdragen. Hierin staan alle instituties, beleidsterreinen en wetgevingsprocedures beschreven. Vanwege de grote internationale crises van de afgelopen jaren, zoals corona en oorlogen, klinkt de roep om een verdragswijziging steeds luider. Om de discussie hierover verder te brengen heeft het Europees Parlement alvast een lijst met vrijblijvende aanbevelingen opgesteld, waar we vandaag over stemden.

In het rapport stonden verschillende goede punten. Zo is het positief dat internationale klimaatakkoorden een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie worden. Tijdens internationale klimaatonderhandelingen is het belangrijk dat de EU met één mond spreekt. Juist omdat de EU het streven heeft het eerste klimaatneutrale continent te zijn, en hiermee een voorbeeld en aanjager kan zijn voor andere continenten. Een ander goed punt is dat er op het gebied van migratiebeleid meer oog moet komen voor economische en sociale stabiliteit in de lidstaten.

Helaas worden ook verschillende zorgelijke voorstellen gedaan op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Over deze onderwerpen horen de lidstaten te gaan. In Nederland kunnen ouders bijvoorbeeld kiezen voor een school met een specifieke religieuze, levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag. Deze keuzevrijheid is uniek en moeten we koesteren. Het is nog maar de vraag of dit blijft als de EU zich ermee gaat bemoeien.
Wat betreft zorg is het goed om samen te werken in tijden van crises (zoals bij covid), maar het is onnodig om bijvoorbeeld onze thuiszorg en ziekenhuiszorg op Europees niveau te gaan regelen. Daar wordt het echt niet beter van.

Erg teleurstellend was om vast te stellen dat een meerderheid voor het behoud van Straatsburg als vestigingsplaats van het Europees Parlement is. De maandelijkse verhuizingen kosten veel tijd en geld en zijn dus inefficiënt, en bovendien ook nog eens slecht voor het milieu.

Veel politici grepen de mogelijkheid aan om zoveel mogelijk uiteenlopende voorstellen te doen in dit rapport, zoals het regelen van referenda op Europees niveau. Een verdragswijziging is echter ingrijpend en veel voorstellen hebben verregaande gevolgen waar ik het lang niet altijd mee eens ben. Dit was voor mij dan ook de reden om tegen het rapport te stemmen.

 

Labels: , , ,