Maak van de Green Deal geen Grey Deal

david-clode-swtg-ahmGzY-unsplash.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 23 november 2023 om 14:00

Maak van de Green Deal geen Grey Deal

De vergroening van Europa gaat zienderogen achteruit. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft tegen twee belangrijke pijlers van de Green Deal gestemd. Deze ontwikkeling is zorgelijk: maak van de Green Deal géén Grey Deal.

Pesticiden
Zo is er een wetsvoorstel verworpen om het gebruik van pesticiden in 2030 te halveren. Er komt dus geen extra regelgeving om de voedselproductie, het milieu en de volksgezondheid in Europa te beschermen. Deze verwerping is zeer teleurstellend, aangezien er al genoeg geschikte alternatieven voor pesticiden zijn. Dit uitstel kunnen we ons niet permitteren, omdat de staat van onze natuur steeds erbarmelijker is.

Groeiende afvalberg
Daarnaast zijn de voorstellen om de groeiende afvalberg in Europa terug te dringen, stevig afgezwakt. Zo werd er gevraagd om meer flexibiliteit in ambities, in tijd en in reikwijdte en werd er tegelijkertijd veel aandacht gevraagd voor recyclingmogelijkheden, in plaats van het behalen van milieuwinst aan het begin van de keten. Uiteindelijk betekent dit onder andere dat fastfoodketens milieuvervuilende wegwerpverpakkingen mogen blijven gebruiken. De beste verpakking is echter geen verpakking! Nu blijft de focus op het achteraf oplossen van het afvalprobleem.

Bestuivers
Opvallend genoeg sprak een grote meerderheid van het Europees Parlement zich wél uit voor een nieuwe aanpak voor bestuivers. Die zijn van essentieel belang in de landbouw: zonder bestuivers, geen voedsel. De achteruitgang van bestuivers vormt een bedreiging voor het menselijk welzijn, de landbouwproductiviteit en de voedselzekerheid en de natuur in het algemeen. Het is dus goed dat hier nu stappen in worden gezet.

Met dit in het achterhoofd is het extra jammer dat het rapport over gewasbeschermingsmiddelen eerder verworpen werd, want juist pesticiden vormen een groot risico voor bestuivers.

COP28
Het is ook positief dat het Europees Parlement een sterke groene boodschap meegeeft aan de Europese Commissie voor de VN-klimaatconferentie in Dubai. Er is duidelijk uitgesproken dat het noodzakelijk is om de klimaatmaatregelen te versnellen om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. Zo moet er volgens het Europees Parlement meer internationale klimaatfinanciering komen, het aandeel hernieuwbare energie moet verdrievoudigd worden voor 2030 en de biodiversiteit moet hersteld worden.

Daarnaast ben ik het ook volledig eens met de oproep om directe en indirecte financiering van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te beëindigen.

Labels: , , ,