Friese pepernoot onterecht aan banden gelegd

7a6b9dd8-6020-324b-bb96-06fdee0ed5c0.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 7 februari 2024 om 18:15

Friese pepernoot onterecht aan banden gelegd

De NVWA interpreteert Europese regelgeving onterecht streng, met de Friese peperpoot als slachtoffer. Het is belangrijk dat Nederland stopt met extra regelgeving: dat is slecht voor ondernemers en slecht voor het aanzien van de EU.

Afgelopen december stelde ik schriftelijke vragen aan de Europese Commissie, toen bleek dat de productie van de Friese pepernoot aan banden werd gelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er werd bericht dat de Europese maximumgrenzen voor de stof acrylamide omlaag zouden zijn gegaan. Na twee maanden laat de Commissie weten dat de Friese pepernoot niet vanuit Brussel wordt verboden.

Ik ben blij met deze duidelijkheid vanuit de Commissie en doe een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om te stoppen met onnodige regelgeving. De onnodige strenge handhaving van de NVWA is onwenselijk voor de bakkers én voor de geloofwaardigheid van de EU. Je moet er toch niet aan denken dat door onnodige regelgeving bijzondere streekproducten, zoals de Friese pepernoot of oranjekoek, niet meer verkocht kunnen worden?

Sinds 2018 zijn er EU-regels die de voedselveiligheid garanderen door in producten maximumgrenzen te stellen aan de hoeveelheid acrylamide, een stof die waarschijnlijk kankerverwekkend is. Deze regels zijn verstandig, maar het is belangrijk dat de regelgeving niet onnodig doorschiet. Dit leek wel te gebeuren bij de Friese pepernoot afgelopen december.

De Commissie stelt in haar beantwoording dat er geen aanscherping van de regels is en dat er een uitzondering bestaat voor producten die door specifieke kenmerken, bijvoorbeeld door specifieke productieomstandigheden, niet aan de eisen kunnen voldoen. Wel moet de producent hierbij kunnen aantonen dat alle relevante risicobeperkende maatregelen zijn toegepast. Dus indien een producent dit kan aantonen, mag deze blijven produceren en hoeft er zelfs geen vrijstelling verleend te worden.

Labels: , , ,