Teleurstelling overheerst bij ChristenUnie over EU-resolutie christenvervolging Nigeria

priscilla-du-preez-keNYap0ZrBQ-unsplash.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 8 februari 2024 om 17:57

Teleurstelling overheerst bij ChristenUnie over EU-resolutie christenvervolging Nigeria

Donderdag 8 februari werd een resolutie aangenomen waarin het Europees Parlement zich negatief uitspreekt over de recente aanvallen op christenen in Nigeria door moslimterroristen. Naast enige tevredenheid over het feit dat nu eindelijk het Europees Parlement haar vizier op christenvervolging in Nigeria richt, overheerst vooral teleurstelling. Door aangenomen en verworpen amendementen werd helaas de mogelijke boodschap behoorlijk afgezwakt. 

Volgens de meerderheid van het Europees Parlement hoeft Nigeria haar blasfemiewetten niet af te schaffen. Ook worden aanvallen op christenen wereldwijd niet veroordeeld, terwijl christenen toch echt de meest vervolgde religieuze gemeenschap ter wereld zijn. En bovendien hoeft van de meeste Europarlementariërs de speciaal EU-gezant voor godsdienstvrijheid niet naar Nigeria.

Als oorzaak van deze zwakke houding van het Europees Parlement wijs ik secularistisch gedachtegoed aan. Het valt niet te ontkennen dat juist een religieuze factor, namelijk de blinde haat van militante moslims jegens christenen, een sleutelrol speelt bij de treurige gebeurtenissen in Nigeria. Het is bijzonder kwalijk dat dit feit door seculiere krachten wordt ondermijnd, juist waar het gaat over het borgen van rechten van minderheden.

Wat mij betreft, is het gesprek binnen het Europees Parlement hierover nog niet beëindigd. Ik laat het hier niet bij zitten. Woensdag 14 februari zal ik deze issues opnieuw ter sprake brengen in de mensenrechtencommissie van het Europees Parlement.

Labels: ,