Bevorder geloofsvrijheid, bevorder vrouwenrechten

ben-white-ReEqHw2GyeI-unsplash.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 8 maart 2024 om 15:40

Bevorder geloofsvrijheid, bevorder vrouwenrechten

Vrouwenrechten en geloofsvrijheid kun je niet los van elkaar zien. Dat was de conclusie van een bijeenkomst die ik maandag organiseerde in aanloop naar Internationale Vrouwendag. 

In het Europees Parlement vond een gesprek plaats met deskundigen van verschillende religieuze, maatschappelijke en internationale organisaties. Centraal stond dat geloofsvrijheid steeds meer onder druk staat en vrouwen hierin een aparte groep innemen.

Vrouwen blijken twee keer zoveel te maken te hebben met onderdrukking van geloofsvrijheid omdat ze vaak al in kwetsbare posities zitten (afhankelijk zijn van een man voor woning en inkomen) en onderdrukking vaak plaatsvindt via seksueel geweld (gedwongen huwelijk, verkrachting, genitale verminking). Dit gaat gepaard met veel schaamte, waardoor het enerzijds onder de radar blijft, anderzijds ook voor schaamte zorgt bij de echtgenoot en de gemeenschap. Hierdoor wordt de onderdrukking nog groter.

In alle landen waar sprake is van geloofsvervolging treft het ook vrouwen. En zeker in landen waar islamistische terroristische groepen actief zijn. Dit gebeurt mannen ook, maar vrouwen zijn vaak kwetsbaarder, vooral als ze op zeer jonge leeftijd gedwongen uitgehuwelijkt worden en gedwongen worden afstand te nemen van hun geloof. Daar komt bij, als een vrouw onderdrukt wordt vanwege haar geloof heeft dat een direct effect op haar kinderen, en dus de volgende generaties.

Het komt ons in het seculiere Westen misschien wat vreemd voor, maar geloof is voor het overgrote deel van de wereldbevolking een kernonderdeel van het leven. Helaas neemt hier de religieuze geletterdheid bij ambtenaren drastisch af en het respect voor afwijkende geloofsopvattingen evenzo. We moeten het niet normaal vinden dat men hier de neiging heeft om geloof naar de privésfeer te verdrijven.

Daarom vraag ik vandaag op Internationale Vrouwendag aandacht voor geloofsvrijheid en hoe dit een rol speelt bij het bevorderen van vrouwenrechten. Ik wijs er met klem op dat geloofsvrijheid geen onderschoven mensenrecht mag zijn, maar prioriteit moet zijn voor de Europese inzet in de wereld.

Labels: ,