Effectieve en duidelijke asielprocedures

Effectieve en duidelijke asielprocedures

Waar een vluchteling zich ook meldt, snelle en eerlijke asielprocedures zijn in het belang van zowel de kansrijke als kansarme asielzoeker, en komen ook de draagkracht van de lidstaten ten goede. Hiervoor moet het huidige Dublinsysteem grondig hervormd worden.

  • Snelle screening. In de Europese aanmeldcentra moet middels een eerste screening snel duidelijk worden welke asielverzoeken direct kunnen worden afgewezen en welke een nadere beoordeling vereisen. Er komt een gemeenschappelijke Europese lijst van veilige landen.
  • Eerlijke verdeling over Europa. De asielverzoeken, waarvan na een eerste screening verdere beoordeling nodig blijkt, worden eerlijk verdeeld over de Europese lidstaten. De lidstaten worden dan verantwoordelijk voor het verdere verloop van de asielprocedure. Bij deze verdeling wordt rekening gehouden met het inwonertal en welvaartsniveau van de lidstaten. Ieder lidstaat heeft zijn steentje bij te dragen. Wanneer een lidstaat weigert mee te werken moet dit land gekort worden op de Europese fondsen.
  • Effectieve terugkeer. Op dit moment keert slechts een klein deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers terug naar het land van herkomst. Bestaande samenwerking moet daarom effectiever om te voorkomen dat asielzoekers na asielafwijzing opnieuw asiel aanvragen in andere lidstaten. Dit betekent betere samenwerking tussen lidstaten zelf en eendrachtig samenwerking met landen van herkomst om zo te zorgen voor effectieve terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers en voor het bestrijden van mensensmokkel.

Terug naar:

  • Verkiezingsprogramma

  • Rechtvaardig Europa