Dublinregels

Dublinregels

De bestaande Europese afspraken rondom asielprocedures worden ook wel de Dublinregels genoemd, naar de stad waar overeenkomst over deze regels werd bereikt. Kern van het Dublinsysteem is dat het EU-land waar een migrant als eerste voet op Europese bodem zet verantwoordelijk is voor de asielprocedure. In praktijk leidt dit tot een grote overbelasting van grensstaten als Griekenland en Italië. Deze landen hebben daarmee een motief om migranten oogluikend door te laten reizen richting andere Europese landen, waardoor niemand meer grip heeft op wie waarheen gaat. De ChristenUnie pleit voor een hervormd systeem met aanmeldcentra aan de grenzen van Europa en met georganiseerde solidariteit, waarbij migranten naar rato over de lidstaten verdeeld worden.

Terug naar:

  • Verkiezingsprogramma

  • Rechtvaardig Europa