Armoede en minimumloon

Armoede en minimumloon

Om te voorkomen dat de interne markt leidt tot sociale misstanden staat de ChristenUnie positief tegenover Europese samenwerking op de volgende punten:

  • Minimumloon. De ChristenUnie is voorstander van het uitvoeren van de Europese aanbeveling om een minimaal minimumloon te hanteren van 60% van het mediane salaris.
  • Ondersteuning bij armoedebestrijding. Het bestrijden van armoede en het vergroten van kansengelijkheid zijn belangrijke speerpunten voor de ChristenUnie. Ook dit is in de eerste plaats een taak van de lidstaten. Europese initiatieven zoals de Kindgarantie en de Jeugdgarantie, waarbij lidstaten zich met steun van Europese fondsen committeren aan het bestrijden van armoede bij en het creëren van kansen voor jonge mensen, kunnen echter wel van waarde zijn en hebben daarom onze steun. Ook is het goed als lidstaten onderling kennis en ervaring op dit gebied uitwisselen. Tegelijkertijd betekent zorg voor de kwetsbaren ook dat we naast die mensen staan. Criteria die de EU stelt aan deelname aan programma’s mogen maatwerk niet in de weg zitten.

Terug naar:

  • Verkiezingsprogramma

  • Gran & Grand Daughter Fist Bump

    Sociaal Europa