Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Een basisniveau betekent ook dat overal in Europa de arbeidsomstandigheden van dien aard zijn dat uitbuiting en een race naar de bodem wordt voorkomen:

  • Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. Het vrij verkeer van diensten mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat gaat ten koste van werknemers en hun banen. Werknemers die in hetzelfde land werken, moeten gelijk loon voor gelijk werk ontvangen ongeacht geslacht, nationaliteit of de vestiging van het hoofdkantoor. Dat geldt ook voor de transportsector. Daarbij speelt handhaving van onder meer de detacheringsrichtlijn een belangrijke rol, zodat werknemers van elders uit de EU de lokale werknemers niet oneerlijk beconcurreren.
  • Eerlijke concurrentie. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om in bepaalde sectoren een vergunningseis in te stellen voor het aantrekken van arbeidsmigranten van binnen de EU, net zoals dat nu al het geval is voor werknemers van buiten de EU. Door het aannemen van buitenlandse werknemers alleen toe te staan onder bepaalde voorwaarden kan de concurrentie op arbeidsvoorwaarden beperkt worden. Nederland moet zich hiervoor inzetten bij een eventuele toekomstige Verdragswijziging.
  • Gelijke behandeling. De ChristenUnie is voorstander van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en steunt daarom de huidige Europese regels over beloningstransparantie, ook omdat deze werknemers stimuleren zich actief te bemoeien met de bedrijfscultuur. Wij geloven echter dat duurzame verandering in deze kwestie uiteindelijk een cultuurverandering betreft die niet met alleen quota af te dwingen is. Bestaande wetgeving over een Europees vrouwenquotum wordt daarom niet verder aangescherpt of uitgebreid. In plaats daarvan moet de EU zorgen dat werknemers overal in Europa in staat worden gesteld zich te organiseren om een breed gedragen cultuurverandering te stimuleren binnen die bedrijven waar dat nodig is.
  • Arbeidstijden. Het is goed dat er in heel Europa wetgeving is die arbeidstijden reguleert. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel gevraagd wordt van werknemers en dat landen elkaar gaan beconcurreren op arbeidsomstandigheden. Het kan niet zo zijn dat een Poolse vrachtwagenchauffeur in Nederland de goedkoopste optie is omdat er elders minder om werk- en rijtijden wordt gegeven. Wanneer deze regels echter het doen van vrijwilligerswerk in de weg staan, schieten ze hun doel voorbij, zoals dreigde bij de vrijwillige brandweer. Nederland zet in Brussel op in dat het de uitzonderingsmogelijkheden die de richtlijn biedt ook mag gebruiken om in specifieke gevallen vrijwilligerswerk ten dienste van de samenleving mogelijk te maken.

Terug naar:

  • Verkiezingsprogramma

  • Gran & Grand Daughter Fist Bump

    Sociaal Europa