Volksgezondheid

Volksgezondheid

Ieder land in Europa heeft zijn eigen zorgstelsel. Landen kunnen van elkaars praktijken leren, maar het is belangrijk dat ze uiteindelijk zelf blijven beslissen over hun eigen beleid rondom volksgezondheid en de inrichting van hun zorgstelsel. Dit moet ook het uitgangspunt zijn van Europese acties op het gebied van zorg. Wel heeft de EU een coördinerende rol.

  • Gezamenlijke inkoop. Waar het gaat om de beschikbaarheid van medicijnen, vaccins en medische hulpmiddelen is een grotere rol voor Europa van toegevoegde waarde. Tijdens de coronapandemie concurreerden Europese landen met elkaar op de markt voor mondkapjes en andere medische producten. Dit heeft een prijsopdrijvend effect en getuigt van weinig solidariteit. Het is daarom beter dat lidstaten de EU namens hen laten onderhandelen over de inkoop van medische producten in tijden van nood. Dit geldt ook voor de inkoop van vaccins en medicijnen en medische apparatuur.
  • Crisiscommunicatie. De EU moet tijdens gezondheidscrises het voortouw nemen in het verstrekken van betrouwbare informatie, op basis van gegevens die de lidstaten aanleveren.
  • Beschikbaarheid medicijnen. Ook wanneer er geen noodsituatie is, moet de EU een coördinerende rol vervullen als het gaat om beschikbaarheid van medicijnen en medische apparatuur. Dit betreft het monitoren van productie en voorraden, zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer er tekorten dreigen te ontstaan. De EU zet in op meer productie van medicijnen en apparatuur binnen de grenzen van de EU om tekorten en onwenselijke afhankelijkheden te verkleinen en te voorkomen.
  • Preventie. Hoewel lidstaten over hun eigen zorgstelsel gaan, is de EU door het stellen van standaarden en het aanjagen van onderzoek van grote meerwaarde voor preventiebeleid. Naast de bestaande Europese strategie voor het verbeteren van kankerbestrijding moet er ook meer aandacht komen voor het onderzoek naar en het bestrijden van hart- en vaatziekten (de belangrijkste doodsoorzaak binnen de EU). Het verminderen van de schadelijke effecten van roken door middel van de Tabaksproductenrichtlijn is daar een belangrijk onderdeel van Europa moet ambitieuze doelen stellen als het gaat om het verbeteren van luchtkwaliteit en standaarden voor sigaretten en e-sigaretten; het moet voor lidstaten wel altijd mogelijk blijven om nationaal ambitieuzer beleid te voeren.
  • Europese databank voor patiëntengegevens. Wat de ChristenUnie betreft komt een dergelijk systeem er alleen als de patiënt op voorhand om toestemming wordt gevraagd voor het delen van gegevens. Ook moet volstrekt helder zijn wie toegang heeft tot welke gegevens voordat het in gebruik wordt genomen.

Europese databank voor patiëntengegevens

Als het aan de EU ligt, worden gezondheidsgegevens van patiënten binnenkort gedeeld in de hele EU via een Europese databank (de European Health Data Space - EHDS). Hierbij komen gegevens zowel beschikbaar voor medewerkers in de gezondheidszorg als voor bedrijven, zoals de farmaceutische industrie en AI-ontwikkelaars. Elke patiënt komt in dit systeem, tenzij hij of zij bezwaar maakt. De ChristenUnie is hier zeer kritisch op gezien de vertrouwelijkheid van de data en risico´s op datalek en misbruik van gegevens.

Terug naar:

  • Verkiezingsprogramma

  • Gran & Grand Daughter Fist Bump

    Sociaal Europa