Minderheidstalen

Minderheidstalen

Een taal is een belangrijke drager van de cultuur in de regio en verdient daarom continue waardering en erkenning. Als talen uitsterven, is onze Europese culturele diversiteit in gevaar. De EU zet zich actiever in voor de bescherming van minderheidstalen, onder andere door actief aan de slag te gaan met het Minority Safepack Initiative, een burgerinitiatief ter bescherming van minderheidstalen. In Nederland verdienen naast het Nederlands bijvoorbeeld het Frysk, Limburgs en Nedersaksisch een prominente plaats op Europees niveau. De kloof tussen de talen wordt steeds groter en kleine regionale talen concurreren, ook financieel, met onevenredig grotere officiële talen van de EU. We moeten erin slagen om regionale en minderheidstalen meer te betrekken bij alle initiatieven van de Commissie.

  • Bescherming minderheidstalen. De EU zet zich actief in voor de bescherming van de minderheidstalen waaronder het Frysk, Limburgs en Nedersaksisch.
  • De EU gaat actief aan de slag met het Minority Safepack Initiative.
  • Afstemming rapportages. De Europese en nationale rapportagecycli over de stand van zaken van minderheidstalen worden op elkaar afgestemd.
  • Regionale werkbezoeken. De Europese Commissie en Europarlementariërs brengen vaker werkbezoeken aan de regio's waar minderheids-/regionale talen worden gesproken.
  • In de jaarlijkse ‘Staat van de Europese Unie’ moet aandacht worden besteed aan de stand van zaken van minderheidstalen en dialecten.