Visserij

Visserij

De visserij in Nederland kent een lange economische en culturele traditie. Helaas hebben vissers de afgelopen jaren mede door Europese ontwikkelingen veel tegenslag ondervonden, zoals het Europese verbod op de pulskorvisserij en de gevolgen van de Brexit voor de toegang tot visgronden. Om te waarborgen dat vissers ook in de toekomst kunnen blijven zorgen voor gezond voedsel wordt ingezet op een gezond marien milieu met gezonde visbestanden en een rijke biodiversiteit. In combinatie met ruimte voor innovatie kan dit zorgen voor een goede toekomst voor visserijgemeenschappen in de EU. Daarvoor is het nodig dat Europese landen samen optrekken in een gemeenschappelijk visserijbeleid.

  • Beschermde mariene gebieden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat lidstaten, conform de verdragsafspraken en biodiversiteitsstrategie, effectieve maatregelen nemen voor bescherming van mariene gebieden, zodat visbestanden gezond blijven en ruimte blijft voor duurzame visserij. Hier worden niet-vrijblijvende afspraken over gemaakt met een concreet tijdschema.
  • Pulskorvisserij. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor een toekomst voor de pulskorvisserij als duurzamer alternatief voor de boomkor met wekkerkettingen.
  • Europees viskeurmerk. 90% van de vis uit de Noordzee wordt verscheept naar andere delen van de wereld, terwijl Nederlanders veel vis eten uit andere delen van de wereld. Er komt een Europees viskeurmerk dat consumptie van duurzame, lokale (bijvangst) visproducten uit eigen wateren stimuleert. Vis die van buiten de EU op de Europese markt komt moet aan dezelfde duurzaamheids-, milieu- en dierenwelzijnseisen voldoen als EU-vis.
  • Afval uit zee. Vissers worden gestimuleerd, geholpen en betaald om zwerfvuil dat in hun netten belandt mee te nemen naar land.
  • Aanlandplicht. De aanlandplicht moet zo worden aangepast dat deze flexibel wordt ingezet en zodoende daadwerkelijk bijdraagt aan een gezonde zee. Soorten met een grote overlevingskans mogen worden teruggeplaatst. Toezicht hierop via camera’s aan boord kan alleen op vrijwillige basis.
  • Visserij bij bouwen op zee. In het ruimtegebruik van de Noordzee worden de belangen van vissers altijd meegewogen, waarbij meervoudig ruimtegebruik het uitgangspunt is.
  • Duurzame visserijvloot. Er wordt versneld ingezet op een CO2-neutrale en circulaire Europese visserijvloot. Dit betekent dat met financiële hulp vanuit EU-fondsen schepen worden aangepast en omgebouwd naar bijvoorbeeld waterstof of andere CO2-vrije brandstoffen. Subsidiemogelijkheden die beschikbaar gesteld worden voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van schepen of voor het moderniseren of vervangen van motoren komen ook beschikbaar voor alle schepen, ook wanneer ze langer zijn dan 24 meter.