Harmonisatie

Harmonisatie

De interne markt moet werken voor iedereen. Een goed werkende interne markt is het belangrijkste middel van de EU om welvaart en banen te creëren. Europese maatregelen en adequate handhaving moeten concurrentie garanderen op innovatie en kwaliteit en niet op arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden of het beschermingsniveau van werknemers. Een sterke en een eerlijke interne markt gaan dan ook hand in hand. Dit draagt bij aan opwaartse sociaaleconomische convergentie en een gelijk speelveld.

  • Technische harmonisatie. De ChristenUnie is voorstander van meer harmonisatie wanneer dit bijdraagt aan een rechtvaardiger functioneren van de interne markt. Harmonisatie van technische voorschriften en handhaving daarvan zijn nodig om misbruik door marktafscherming te voorkomen.
  • Good governance. Ook grote investeringsmaatschappen horen zich fatsoenlijk te gedragen. Europese en landelijke principes van ‘good governance’ moeten beschermd worden. Bedrijven gaan rapporteren over hun winsten per land en de mogelijkheden om winst vooruit te schuiven worden beperkt.
  • Interoperabiliteit. De ChristenUnie zet in op interoperabiliteit door (open) standaarden. Dit zorgt voor efficiëntere processen. Doordat producten of diensten uitwisselbaar worden, draagt standaardisatie bij aan de ontwikkeling van een concurrerende markt en voorkomt het te veel afhankelijk zijn van één leverancier (‘vendor lock-in’).
  • Vuurwerkregels. Om een einde te maken aan de handel in zwaar vuurwerk komen er strengere en uniforme regels voor vuurwerkproductie die in de gehele EU gelden. Deze regels gelden ook voor import van buiten de EU.