Reactie SOTEU: meer aandacht voor rechtvaardigheid nodig

1694597474305_20230913_EP-155109A_AR2_EG_222.jpg
23-09-12_Haga_portrait_STR_3.jpg
Door Anja Haga op 13 september 2023 om 14:43

Reactie SOTEU: meer aandacht voor rechtvaardigheid nodig

Ursula von der Leyen vraagt in haar jaarlijkse ‘troonrede’ terecht veel aandacht voor de rechtsstaat, maar lijkt rechtvaardigheid voor gelovigen te vergeten.

Rechtvaardigheid

Een rechtsstaat kan niet bestaan zonder rechtvaardigheid. In Europa moet, zoals Von der Leyen het zei: ruimte zijn voor iedereen. Dit geldt dus ook voor gelovigen. Helaas horen we de Europese Commissie echter weinig over de vrijheid van godsdienst. Dat is een fundamenteel mensenrecht waar we voor moeten strijden, omdat het wereldwijd steeds meer onder druk komt te staan. Voor mij heeft godsdienstvrijheid dan ook de hoogste prioriteit.

Ik vind dan ook dat het waarborgen van mensenrechten en de vrijheid van godsdienst centraal moet staan bij de handel tussen de EU en derde landen. Tijdens de zogenoemde State of the European Union kwam bijvoorbeeld duidelijk de ambitie van de Europese Commissie naar voren om de handel met India te intensiveren. Bij dergelijke handelsovereenkomsten moeten wat mij betreft echter instrumenten komen waarmee we kunnen monitoren of de mensenrechten daadwerkelijk gewaarborgd zijn, zodat we sancties kunnen nemen als die geschonden worden.

Klimaat

Het is een enorme steun in de rug dat Von der Leyen de Waddenzee in haar speech noemt dat de Waddenzee een uniek leefgebied is waar zeldzame dier- en plantensoorten leven, en essentieel is voor het voortbestaan van miljoenen trekvogels. Juist in dit gebied moeten we vervuiling terugdringen en een einde maken aan het gebruik van plastic. Mijn eerste werkbezoek voor de Eurofractie was bewust bij de Waddenvereniging, omdat ik het essentieel vind dat de Waddenzee de UNESCO-status behoudt. Dit lukt alleen met Europese samenwerking. 

Migratie

Tenslotte zie ik uit naar een Europees migratiepact dat gebouwd is op solidariteit. Voordat we meer partnerschappen aangaan, zoals de Tunesië-deal, moet er eerst gewerkt worden aan een plan waarmee we de handhaving van mensenrechten kunnen garanderen. In haar speech noemde de Commissievoorzitter terecht dat we de strijd moeten aanbinden met mensensmokkelaars die wanhopige mensen met leugens overhalen dodelijke routes door de woestijn te ondernemen of levensgevaarlijke zeeën over te steken met onveilige bootjes. In het verlengde hiervan zou ik ook meer aandacht willen voor mensenhandel. Jaarlijks zijn hier alleen in Nederland al duizenden het slachtoffer van, met daaronder als grootste groep de minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. We moeten er alles aan doen om zowel mensensmokkel als mensenhandel compleet uit te bannen. Labels: , , , , , , ,